ZAŠTO STUDIRATI NA FAKULTETU KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE?

Učenicima 3. i 4. razreda predstavljen je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

O ustroju samog fakulteta te o mogućnostima odabira smjerova na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima govorila je doc.dr.sc. Dajana Kučić Grgić sa Zavoda za industrijsku ekologiju.

Učenicima je predstavila svaki od studija na FKIT-u, govorila je o predmetima koji studenti moraju položiti, o mogućnostima promjena studijskih programa. Naglasila je kako se studenti ovog fakulteta zapošljavaju vrlo brzo po okončanju studiranja te da se mogu praktično usavršavati i u zemljama EU, osobito u Španjolskoj. Istaknula je kako danas više nije bitno samo “odraditi” i polagati ispite, da se cijene aktivnost, angažman i ideje studenata te da takvi studenti konkuriraju i za bolja i atraktivnija radna mjesta. Našim učenicima je savjetovala i da nikako ne zapuste učenje stranih jezika jer je većina literature na njezinom fakultetu na nekom od svjetskih jezika, odnosno da udžbenika na hrvatskom jeziku gotovo i nema. Odgovorila je i na neka pitanja učenika te ih pozvala da joj se jave ukoliko će ih nešto posebno zanimati vezano uz ovaj, ali i srodne studije.

Dr.sc. Kučić Grgić, docentica FKIT-a članica je znanstvenog tima koji istražuje utjecaj mikroplastike na okoliš te rješavanjem problematike prisutnosti mikroorganizama u vodoopskrbnim sustavima. Urednica je časopisa Kemija u industriji. Ova plavokosa mlada znanstvenica bila je učenica naše gimnazije, a za studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije odlučila se “zbog profesorice Lovorke Tomović”, rekavši kako joj je znanje kemije  stečeno u creskoj gimnaziji bilo sasvim dovoljno za upis na ovaj fakultet. Istaknula je kako je mali broj učenika u našoj školi zapravo prednost u procesu obrazovanja jer se nastavnici mogu puno više posvetiti svakom pojedinačno i otkriti interese i nadarenosti svakoga u razredu.