Školska godina počinje  1. rujna 2022., a završava 31. kolovoza 2023. godine. Nastavna godina počinje 6. rujna 2022., a završava 21. lipnja 2023. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 6. rujna 2022. do 23. prosinca 2022. godine.

Drugo polugodište traje od 9. siječnja 2023. do 21. lipnja 2023., a za učenike završnih razreda srednje škole do 26. svibnja 2023. godine.