pseudoDabar

Učenike  pozivamo da uđu u virtualnu učionicu PseudoDabar koja je 
otvorena za učenike svih razreda osnovne i srednje škole.
Otkrijete svijet računalnog razmišljanja.
Dabar (Bebras) je međunarodna inicijativa koja promiče informatiku i 
računalno razmišljanje kroz online izazove koji se sastoje od niza 
zanimljivih zadataka koje su napisali stručnjaci iz pedesetak zemalja. 
Iako se rješavanje zadataka temelji na informatici, mogu se rješavati 
i bez informatičkog predznanja.
GigaDabar za učenike svih razreda srednje škole:
(https://skolazazivot.hr/pseudodabar-poziv-na-ukljucenje-u-virtualnu-ucionicu/)