PRIVREMENI REZULTATI DRŽAVNE MATURE I ROK ZA PRIGOVOR

U ponedjeljak 13. srpnja 2020. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2019./2020.

Učenici imaju mogućnost ulaganja prigovora na ocjenjivanje od 13. srpnja od 12:01 sati do 15. srpnja u 12:00 sati pri čemu moraju kontaktirati ispitnu koordinatoricu, profesoricu Rozanu Perović.

Ispitna koordinatorica će dežurati u školi u utorak 14. srpnja od 10:00 do 12:00 sat.

S obzirom na epidemiološku situaciju, učenici će moći podnijeti prigovor i elektroničkim putem te se tada moraju javiti ispitnoj koordinatorici također u razdoblju od 13. srpnja od 12:01 sati do 15. srpnja u 12:00 sati putem maila kojeg će dobiti od IK.

Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak pri čemu učenik mora točno objasniti zbog čega ulaže prigovor, odnosno u čemu se sastoji pogreška ispravljanja ispita.

Iz Priručnika NCVVO-a za učenike koji polažu ispite DM:

Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.

Učenik će uz rezultate za svaki prijavljeni ispit državne mature, pronaći i poveznicu kojom može pogledati i detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakom pojedinom zadatku. Svi listovi za odgovore bit će skenirani i prikazani učeniku kako bi se mogla provjeriti točnost bodovanja.

Bodovni pragovi određuju se posebno za višu (A) razinu i posebno za osnovnu (B) razinu. Na temelju tih pragova određuju se ocjene od 1 do 5. Bodovni pragovi određuju se za školsku godinu i vrijede za ljetni i jesenski rok. Ako učenik dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više (A) razine preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj (B) razini. Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova, a tada može odabrati i drugu razinu ispita

Prigovor na ocjenu (bodove)

Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu se zadatku radi i na što se konkretno podnosi prigovor.

Prigovor na ocjenu ispita učenik podnosi Školskom ispitnom povjerenstvu u školi (ove godine i elektronskim putem), a najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Mišljenje o opravdanosti prigovora učenika, donosi Školsko ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru. Konačnu odluku o prigovoru učenika u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora. Centar donosi odluku na temelju mišljenja Školskoga ispitnog povjerenstva o opravdanosti prigovora. Odluka, odnosno odgovor na prigovor, učeniku je vidljiv na njegovoj stranici pod poveznicom Moji prigovori.