POSJET IZLOŽBI [AI] EXPLORE

Zahvaljujući entuzijazmu profesora Bojana Crnkovića, Vedrane Mikulić Crnković  i Ivone Traunkar s Fakulteta za matematiku u Rijeci naši učenici ponovno su mogli sudjelovati u zanimljivom projektu u prostoru Palače Moise.

Ovaj put posjetili smo popularno-znanstvena izložbu [ai] explore koju organiza Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Fakultetom za matematiku i Građevinskim fakultetom.

Učenici naše gimnazije poslušali su kratko izlaganje i objašnjenje ideje kako algoritam HEDAC, “autor izložbe”, funkcionira nakon čega su kroz pripremljene edukativne igre pokušali simulirati rad algoritma.

Kako su se snašli pogledajte u nastavku: