OBAVIJESTI MATURANTIMA

PRIGOVOR NA OCJENU ISPITA DRŽAVNE MATURE

  • Objava privremenih rezultata ispita državne mature – 10. 7. 2019. u 12.00 sati
  • Pisani prigovor na ocjenu ispita učenik podnosi Školskom ispitnom povjerenstvu prema rasporedu:
    • 11.7.2019. od 10.00 do 12.00 sati
    • 12.7.2019. od 10.00 do 12.00 sati.

RASPORED KONZULTACIJA ZA DRŽAVNU MATURU 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

HRVATSKI JEZIK

     5. i 6. sat

  

2. i 3. sat

 

ENGLESKI JEZIK

   

5.sat

 

MATEMATIKA

    3. i 4. sat

2. i 3. sat

 

  

FIZIKA

    4. sat

    

BIOLOGIJA

   

6. sat

 

GEOGRAFIJA

  

 4. sat

  

INFORMATIKA

    

4. sat

KEMIJA

   

4. sat

 

PSIHOLOGIJA

    

7. sat