DOPUNSKI NASTAVNI RAD

  • U CRESU:

Za 2.g u Cresu dopunski nastavni rad organizirat će se od 1. srpnja do 8.srpnja 2019. od 11.30 do 13.05 sati.

  • U MALOM LOŠINJU:

Dopunski nastavni rad organizirat će se od 1. srpnja do 8.srpnja 2019. godine, a počinje u 8.30 sati po sljedećoj satnici:

1.sat     8.30 – 9.15

2.sat     9.20 – 10.05

3.sat     10.20 – 11.05

4.sat     11.10 – 11.55

5.sat     12.00 – 12.45

 

U nastavku pogledajte raspored sati za svakog nastavnika:

Dopunski-rad-2019