OBILJEŽEN JE DAN NARCISA

U suradnji s Udrugom “Nada” i ovog je ožujka održan tradicionalni Dan narcisa. Tom kampanjom nastoji se podići svijest žena o potrebi odlaska na redovite preglede dojki s ciljem prevencije raka dojke. 

U središtu Cresa, ispod lože, 23. ožujka 2019. gimnazijalci su prodavali buketiće narcisa te dijelili promotivne materijale Udruge. Prikupljeno je 3.200 kuna, a iznos će se utrošiti za nabavu posebnih bolničkih kreveta. 
 
                                                                                                                                                                                                                   Sonja Pokupec Salković, prof.