u CENTRU MATURE

Na web stranici NCVVO-a objavljena je nova poveznica na kojoj je nova digitalna platforma „U Centru mature“ koja objedinjava višegodišnje znanje i iskustvo Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u pripremi i vrednovanju ispita državne mature.

Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su e-mail adrese press@ncvvo.hr i ucentrumature@ncvvo.hr .

U nastavku možete pogledati letak: U centru mature – letak

Poveznica na digitalnu platformu: U CENTRU MATURE