Školska godina počinje  1. rujna 2021., a završava 31. kolovoza 2022. godine. Nastavna godina počinje 6. rujna 2021., a završava 21. lipnja 2022. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 6. rujna 2021. do 23. prosinca 2021. godine.

Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. do 21. lipnja 2022., a za učenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2022. godine.