Školska godina počinje  1. rujna 2020., a završava 31. kolovoza 2021. godine. Nastavna godina počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 7. rujna 2020. do 23. prosinca 2020. godine.

Drugo polugodište traje od 11. siječnja 2021. do 18. lipnja 2021., a za učenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2021. godine.