Školska godina počinje  1. rujna 2019., a završava 31. kolovoza 2020. godine.Nastavna godina počinje 9. rujna 2019., a završava 17. lipnja 2020. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019. godine.

Drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020. do 17. lipnja 2020., a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2020. godine.