Školska godina počinje  1. rujna 2023., a završava 31. kolovoza 2024. godine. Nastavna godina počinje 4. rujna 2023., a završava 21. lipnja 2024. godine.

Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 4. rujna 2023. do 22. prosinca 2023. godine.

Drugo polugodište traje od 8. siječnja 2024. do 21. lipnja 2024., a za učenike završnih razreda srednje škole do 24. svibnja 2024. godine.