Novi raspored sati od 1.06.2020.:

Raspored učenici od 1.06._IZMJENA

1.G

                                       PONEDJELJAK                  UTORAK                      SRIJEDA                         ČETVRTAK                    PETAK

8.00-8.45          1.

MATEMATIKA

LATINSKI JEZIK

LIKOVNA UMJ.

ENGLESKI JEZIK

FIZIKA

8.50-9.35          2.

FIZIKA

VJERONAUK/ETIKA

HRVATSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

9.55-10.40       3.

TZK

MATEMATIKA

NJEMAČKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

11.00-11.45     4.

GEOGRAFIJA

MATEMATIKA

HRVATSKI JEZIK

BIOLOGIJA

TZK

11.50-12.35     5.

BIOLOGIJA

HRVATSKI JEZIK

POVIJEST

KEMIJA

MATEMATIKA

12.40-13.25     6.

 ENGLESKI JEZIK

GEOGRAFIJA

POVIJEST

KEMIJA

GLAZBENA UMJ.

13.30-14.15     7.

  

INFORMATIKA

SRO

 INFORMATIKA

2.G

                                    PONEDJELJAK                  UTORAK                      SRIJEDA                 ČETVRTAK                      PETAK

8.00-8.45          1.

FIZIKA

ENGLESKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

8.50-9.35          2.

TZK

ENGLESKI JEZIK

LIKOVNA UMJ.

BIOLOGIJA

FIZIKA

9.55-10.40       3.

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA

POVIJEST

BIOLOGIJA

NJEMAČKI JEZIK

11.00-11.45     4.

MATEMATIKA

LATINSKI JEZIK

POVIJEST

KEMIJA

MATEMATIKA

11.50-12.35     5.

KEMIJA

INFORMATIKA

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

GLAZBENA UMJ.

12.40-13.25     6.

PSIHOLOGIJA

VJERONAUK

MATEMATIKA

HRVATSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

13.30-14.15     7.

SRO

 INFORMATIKA 

MATEMATIKA

TZK

3.G

                                        PONEDJELJAK               UTORAK                                SRIJEDA                    ČETVRTAK                    PETAK

8.00-8.45          1.

TZK

MATEMATIKA

SOCIOLOGIJA

BIOLOGIJA

GEOGRAFIJA

8.50-9.35          2.

NJEMAČKI JEZIK

GEOGRAFIJA

SOCIOLOGIJA

KEMIJA

ENGLESKI JEZIK

9.55-10.40       3.

NJEMAČKI JEZIK

VJERONAUK/ETIKA

HRVATSKI JEZIK

KEMIJA

FIZIKA

11.00-11.45     4.

FIZIKA

ENGLESKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

POVIJEST

GLAZBENA UMJ.

11.50-12.35     5.

PSIHOLOGIJA

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

POVIJEST

HRVATSKI JEZIK

12.40-13.25     6.

BIOLOGIJA

HRVATSKI JEZIK

LIKOVNA UMJ.

MATEMATIKA

TZK

13.30-14.15     7.

SRO

TALIJASNKI JEZIK

LOGIKA

 

HRVATSKI JEZIK

4.G

                                       PONEDJELJAK             UTORAK                               SRIJEDA                      ČETVRTAK                   PETAK

8.00-8.45          1.

HRVATSKI JEZIK

POLITIKA I GOSPODARSTVO

FIZIKA

KEMIJA

NJEMAČKI JEZIK

8.50-9.35          2.

HRVATSKI JEZIK

POVIJEST

NJEMAČKI JEZIK

POVIJEST

MATEMATIKA

9.55-10.40       3.

FIZIKA

POVIJEST

GEOGRAFIJA

ENGLESKI JEZIK

GEOGRAFIJA

11.00-11.45     4.

TZK

VJERONAUK/ETIKA

LIKOVNA UMJ.

ENGLESKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

11.50-12.35     5.

ENGLESKI JEZIK

GLAZBENA UMJ.

FILOZOFIJA

BIOLOGIJA

TZK

12.40-13.25     6.

KEMIJA

MATEMATIKA

FILOZOFIJA

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

13.30-14.15     7.

 TALIJANSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

SRO