1.G

                                    PONEDJELJAK                  UTORAK                      SRIJEDA                 ČETVRTAK                      PETAK

8.00-8.45          1.

BIOLOGIJA

LATINSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

FIZIKA

MATEMATIKA

8.50-9.35          2.

BIOLOGIJA

LATINSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

FIZIKA

MATEMATIKA

9.55-10.40       3.

KEMIJA

ENGLESKI JEZIK

INFORMATIKA

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

11.00-11.45     4.

KEMIJA

ENGLESKI JEZIK

INFORMATIKA

NJEMAČKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

11.50-12.35     5.

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA

LIKOVNA UMJ.

VJERONAUK/ ETIKA

ENGLESKI JEZIK

12.40-13.25     6.

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA

POVIJEST

GLAZBENA UMJ.

TZK

13.30-14.15     7.

 SRO

 POVIJEST 

TZK

3.G

                                        PONEDJELJAK               UTORAK                                SRIJEDA                    ČETVRTAK                    PETAK

8.00-8.45          1.

TZK

ENGLESKI JEZIK

SOCIOLOGIJA

MATEMATIKA

 ENGLESKI JEZIK

8.50-9.35          2.

TZK

ENGLESKI JEZIK

SOCIOLOGIJA

MATEMATIKA

TALIJANSKI JEZIK

9.55-10.40       3.

MATEMATIKA

NJEMAČKI JEZIK

LIKOVNA UMJ.

FIZIKA

 TALIJANSKI JEZIK

11.00-11.45     4.

BIOLOGIJA

NJEMAČKI JEZIK

POVIJEST

FIZIKA

LOGIKA

11.50-12.35     5.

BIOLOGIJA

HRVATSKI JEZIK

POVIJEST

GLAZBENA UMJ.

GEOGRAFIJA

12.40-13.25     6.

KEMIJA

HRVATSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

VJERONAUK/ ETIKA

GEOGRAFIJA

13.30-14.15     7.

KEMIJA

SRO

HRVATSKI JEZIK

 PSIHOLOGIJA 

4.G

PONEDJELJAK             UTORAK                               SRIJEDA                      ČETVRTAK                   PETAK

8.00-8.45          1. KEMIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA TALIJANSKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK
8.50-9.35          2. KEMIJA HRVATSKI JEZIK LIKOVNA UMJ. TALIJANSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK
9.55-10.40       3. TZK POVIJEST POLITIKA I GOSPODARSTVO MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK
11.00-11.45     4. TZK       POVIJEST HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA GLAZBENA UMJETNOST
11.50-12.35     5. NJEMAČKI JEZIK POVIJEST HRVATSKI JEZIK FIZIKA FILOZOFIJA
12.40-13.25     6. BIOLOGIJA ENGLESKI JEZIK GEOGRAFIJA FIZIKA FILOZOFIJA
13.30-14.15    6. BIOLOGIJA SRO GEOGRAFIJA DOP HJ VJERONAUK