1.G

                                       PONEDJELJAK                  UTORAK                      SRIJEDA                         ČETVRTAK                    PETAK

8.00-8.45          1.

FIZIKA

MATEMATIKA

POVIJEST

HRVATSKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

8.50-9.35          2.

MATEMATIKA

VJERONAUK

LIKOVNA UMJ.

ENGLESKI JEZIK

GLAZBENA UMJ.

9.55-10.40       3.

HRVATSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

MATEMATIKA

KEMIJA

HRVATSKI JEZIK

11.00-11.45     4.

TZK

ENGLESKI JEZIK

POVIJEST

BIOLOGIJA

TZK

11.50-12.35     5.

NJEMAČKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

BIOLOGIJA

FIZIKA

12.40-13.25     6.

GEOGRAFIJA

INFORMATIKA

HRVATSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

SRO

13.30-14.15     7.

 

INFORMATIKA

GEOGRAFIJA

KEMIJA

 

2.G

                                    PONEDJELJAK                  UTORAK                      SRIJEDA                 ČETVRTAK                      PETAK

8.00-8.45          1.

NJEMAČKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

LIKOVNA UMJ.

NJEMAČKI JEZIK

VJERONAUK/ETIKA

8.50-9.35          2.

FIZIKA

HRVATSKI JEZIK

POVIJEST

GLAZBENA UMJ.

FIZIKA

9.55-10.40       3.

TZK

MATEMATIKA

POVIJEST

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

11.00-11.45     4.

HRVATSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

11.50-12.35     5.

GEOGRAFIJA

MATEMATIKA

GEOGRAFIJA

KEMIJA

PSIHOLOGIJA

12.40-13.25     6.

BIOLOGIJA

ENGLESKI JEZIK

INFORMATIKA

KEMIJA

TZK

13.30-14.15     7.

SRO

 

INFORMATIKA

BIOLOGIJA

MATEMATIKA

3.G

                                        PONEDJELJAK               UTORAK                                SRIJEDA                    ČETVRTAK                    PETAK

8.00-8.45          1.

MATEMATIKA

HRVATSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

GLAZBENA UMJ.

8.50-9.35          2.

TZK

ENGLESKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

BIOLOGIJA

NJEMAČKI JEZIK

9.55-10.40       3.

FIZIKA

VJERONAUK/ETIKA

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

FIZIKA

11.00-11.45     4.

NJEMAČKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

LIKOVNA UMJ.

ENGLESKI JEZIK

MATEMATIKA

11.50-12.35     5.

KEMIJA

HRVATSKI JEZIK

SOCIOLOGIJA

POVIJEST

TZK

12.40-13.25     6.

KEMIJA

POVIJEST

SOCIOLOGIJA

ENGLESKI JEZIK

PSIHOLOGIJA

13.30-14.15     7.

GEOGRAFIJA

SRO

TALIJANSKI JEZIK

 

LOGIKA

4.G

                                       PONEDJELJAK             UTORAK                               SRIJEDA                      ČETVRTAK                   PETAK

8.00-8.45          1.

TZK

POVIJEST

MATEMATIKA

GLAZBENA UMJ.

MATEMATIKA

8.50-9.35          2.

NJEMAČKI JEZIK

POVIJEST

MATEMATIKA

KEMIJA

HRVATSKI JEZIK

9.55-10.40       3.

TALIJANSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

POVIJEST

NJEMAČKI JEZIK

11.00-11.45     4.

FIZIKA

VJERONAUK/ETIKA

GEOGRAFIJA

KEMIJA

FIZIKA

11.50-12.35     5.

BIOLOGIJA

POLITIKA I GOSPODARSTVO

LIKOVNA UMJ.

ENGLESKI JEZIK

FILOZOFIJA

12.40-13.25     6.

HRVATSKI JEZIK

HRVATSKI JEZIK

GEOGRAFIJA

BIOLOGIJA

FILOZOFIJA

13.30-14.15     7.

 

TALIJANSKI JEZIK

SRO

ENGLESKI JEZIK

TZK

 

Close Menu