POSJET PALAČI MOISE

Početak akademske godine 2019./2020. Sveučilište u Rijeci je, u suradnji s Gradom Cresom i zakladom Friedrich Ebert, obilježilo Danom otvorenih vrata Palače Moise. Creskoj javnosti predstavljen je rad Centra za napredne studije jugoistočne Europe te vizija razvoja budućeg sveučilišnog Centra za društvene i humanističke znanosti, koji će djelovati u novoobnovljenoj palači Moise.

Creski gimnazijalci su sa svojim profesoricama razgledali palaču, za njih je organiziran poseban obilazak uz stručno vodstvo dr.sc. Danijela Cikovića s Akademije primjenjenih umjetnosti u Rijeci. Iznio je niz povijesnih podataka o nastanku i izgledu same zgrade, između ostaloga i to da se danas palača Moise smatra jednom od najreprezentativnijih renesansnih građevina u ovom dijelu Europe.

Walter Salković govorio je o planovima za buduću suradnju Centra s lokalnom i širom zajednicom kroz razne interdisciplinarne i edukativne aktivnosti.

                                                                                                                                                                                         Sonja Pokupec Salković, prof.