OBAVIJESTI MATURANTIMA

  • RASPORED KONZULTACIJA ZA DRŽAVNU MATURU 
 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

HRVATSKI JEZIK

     5. i 6. sat

  

2. i 3. sat

 

ENGLESKI JEZIK

   

5.sat

 

MATEMATIKA

    3. i 4. sat

2. i 3. sat

 

  

FIZIKA

    4. sat

    

BIOLOGIJA

   

6. sat

 

GEOGRAFIJA

  

 4. sat

  

INFORMATIKA

    

4. sat

KEMIJA

   

4. sat

 

PSIHOLOGIJA

    

7. sat

Close Menu