JESENSKI ROK ISPITA DRŽAVNE MATURE

Na stranici NCVVO-a objavljeni su detalji o prijavi i provedbi ispita državne mature u jesenskom roku školske godine 2020./2021. koje možete pogledati na ovoj poveznici.

U nastavku donosimo samo informacije koje se odnose na redovne učenike koji su ove godine završili 4. razred srednje škole.

Prijava ispita za jesenski rok moguća je od 23. 07. 2021. od 12:00 sati do 31. 07. 2021. do 12:00 sati.

– Svi prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i pristupom svojoj stranici.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za jesenski rok.

Provedba ispita državne mature u jesenskome roku:

– od 18. 08. 2021. do 3. 09. 2021. prema Kalendaru državne mature 2020./2021. za jesenski rok

Mjesto pisanja ispita državne mature:

– Pristupnici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

– Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored.

Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u jesenskome roku:

Rok za uplatu: 2.08. 2021. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 2. 08. 2021. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.

Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.

Obveza plaćanja nije vidljiva ispitnom koordinatoru pa sami provjerite jeste li dužni platiti i koliko!

Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.

Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.

Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici banke, pošte ili internet bankarstvom.

Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:

– Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.

Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

– Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Učenici koji su ove godine završili četvrti razred u srednjim školama u RH plaćaju samo one ispite koje su položili u ljetnome roku, a ako ih ponovo prijavljuju u jesenskome roku.

Učenici koji ponavljaju polaganje ispita jer ih nisu s uspjehom položili u ljetnome roku, ne plaćaju troškove polaganja ispita u jesenskome roku.

>> Važni datumi za kandidate <<

Važno:

Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako pristupnik samostalno nije prijavio ispite u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangirane i upis na prijavljeni studijski program.

Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.

U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

Naknadna prijava ispita:

od 1.08. 2021. do 2.08. 2021. (uključujući i 2. 08. 2021.)

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

– teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita

– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

>> Obrazac za naknadnu prijavu ispita <<

Promjena ispita:

od 1. 08. 2021. do 2. 08. 2021. (uključujući i 2. 08. 2021)

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

>> Obrazac za promjenu ispita <<

>> Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita <<

Odjava ispita:

od 1. 08. 2021. do 2.08.2021. (uključujući i 2. 08. 2021)

– Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava@ncvvo.hr

>> Obrazac za odjavu ispita <<

Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:

–  pozivom na broj Info centra 01/4501 899

–  slanjem upita e-poštom na adresu: info.centar@ncvvo.hr

>> Kalendar i vremenik ispita državne mature 2020./2021. <<