CRES PIONIR UVOĐENJA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE ZELENOG VODIKA

U Palači Moise održano je predavanje „Od komunalnog otpada do zelenog vodika na cresko-lošinjskom području“.

Predavanju su prisustvovali učenici gimnazije sa svojim razrednicama, što je u svom pozdravnom govoru posebno pohvalio gradonačelnik Marin Gregorović, i sam nekadašnji creski gimnazijalac.

U prvom dijelu predavanja je Neven Kruljac, član uprave tvrtke Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., predstavio sustav gospodarenja otpadom koji se sada primjenjuje na području Cresa i Lošinja. Govorio je i o spalionicama otpada te naglasio kako se one danas grade na ekološki vrlo prihvatljiv način.  U drugom dijelu predavanja je Ivana Chaux-Jukic, direktorica Active Solera d.o.o., predstavila inovativnu tehnologiju proizvodnje zelenog vodika iz plastike i organskog otpada koja će se implementirati u cresko-lošinjski sustav gospodarenja otpadom.