Raspored sati


Raspored sati 2017._2018.

 

  1. razred                   PONEDJELJAK               UTORAK                  SRIJEDA                      ČETVRTAK                   PETAK

 

8.00-8.45          1. FIZIKA VJERONAUK/ETIKA GEOGRAFIJA NJEMAČKI  JEZIK GLAZBENA UMJETNOST
8.50-9.35          2. NJEMAČKI JEZIK ENGLESKI JEZIK LIKOVNA UMJETNOST KEMIJA HRVATSKI JEZIK
9.55-10.40       3. TZK MATEMATIKA POVIJEST LATINSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK
11.00-11.45     4. FIZIKA MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK ENGLESKI  JEZIK TZK
11.50-12.35     5. KEMIJA ENGLESKI JEZIK POVIJEST LATINSKI  JEZIK MATEMATIKA
12.40-13.25     6. GEOGRAFIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA BIOLOGIJA INFORMATIKA
13.30-14.15     7. SRO INFORMATIKA BIOLOGIJA

 

  2. razred                   PONEDJELJAK               UTORAK                 SRIJEDA                     ČETVRTAK                  PETAK

8.00-8.45          1. HRVATSKI ENGLESKI LIKOVNA U. MATEMATIKA NJEMAČKI
8.50-9.35          2. HRVATSKI VJERONAUKETIKA HRVATSKI BIOLOGIJA GLAZBENA U.
9.55-10.40       3. NJEMAČKI LATINSKI GEOGRAFIJA BIOLOGIJA PSIHOLOGIJA
11.00-11.45     4. TZK ENGLESKI GEOGRAFIJA LATINSKI FIZIKA
11.50-12.35     5. MATEMATIKA MATEMATIKA INFORMATIKA KEMIJA FIZIKA
12.40-13.25     6. KEMIJA POVIJEST MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK TZK
13.30-14.15     7. HRVATSKI JEZIK INFORMATIKA POVIJEST SRO

 

  3. razred                   PONEDJELJAK               UTORAK                 SRIJEDA                     ČETVRTAK                 PETAK

8.00-8.45          1. NJEMAČKI JEZIK MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK
8.50-9.35          2. TZK NJEMAČKI JEZIK SOCIOLOGIJA ENGLESKI JEZIK PSIHOLOGIJA
9.55-10.40       3. FIZIKA ENGLESKI JEZIK GLAZBENA UMJETNOST KEMIJA TALIJANSKI JEZIK
11.00-11.45     4. TALIJANSKI VJERONAUK/ETIKA LIKOVNA U. KEMIJA MATEMATIKA
11.50-12.35     5. GEOGRAFIJA POVIJEST HRVATSKI JEZIK BIOLOGIJA LOGIKA
12.40-13.25     6. BIOLOGIJA MATEMATIKA GEOGRAFIJA POVIJET FIZIKA
13.30-14.15     7. SRO SOCIOLOGIJA ENGLESKI TZK

 

  4. razred                   PONEDJELJAK              UTORAK                 SRIJEDA                    ČETVRTAK                PETAK

8.00-8.45          1. TZK NJEMAČKI JEZIK POVIJEST GLAZBENA U. MATEMATIKA
8.50-9.35          2. FIZIKA POLITIKA I GOSP GEOGRAFIJA TALIJANSKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK
9.55-10.40       3. HRVATSKI JEZIK VJERONAUK/ETIKA HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK FIZIKA
11.00-11.45     4. MATEMATIKA HRVATSKI JEZIK POVIJEST BIOLOGIJA TALIJANSKI JEZIK
11.50-12.35     5. BIOLOGIJA HRVATSKI JEZIK LIKOVNA UMJETNOST ENGLESKI JEZIK TZK
12.40-13.25     6. MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK POVIJEST KEMIJA FILOZOFIJA
13.30-14.15     7. SRO GEOGRAFIJA KEMIJA FILOZOFIJA

 

 

Podijeli