Raspored sati


Raspored sati 2017._2018.

 

  1. razred                   PONEDJELJAK               UTORAK                  SRIJEDA                      ČETVRTAK                   PETAK

 

8.00-8.45          1. FIZIKA VJERONAUKETIKA GEOGRAFIJA NJEMAČKI  JEZIK GLAZBENA UMJETNOST
8.50-9.35          2. NJEMAČKI JEZIK ENGLESKI JEZIK POVIJEST KEMIJA FIZIKA
9.55-10.40       3. TZK MATEMATIKA POVIJEST LATINSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK
11.00-11.45     4. HRVATSKI MATEMATIKA HRVATSKI ENGLESKI  JEZIK TZK
11.50-12.35     5. KEMIJA ENGLESKI JEZIK LIKOVNA U. LATINSKI  JEZIK INFORMATIKA
12.40-13.25     6. GEOGRAFIJA HRVATSKI JEZIK MATEMATIKA BIOLOGIJA MATEMATIKA
13.30-14.15     7. SRO INFORMATIKA BIOLOGIJA

 

  2. razred                   PONEDJELJAK               UTORAK                 SRIJEDA                     ČETVRTAK                  PETAK

8.00-8.45          1. HRVATSKI ENGLESKI LIKOVNA U. MATEMATIKA NJEMAČKI
8.50-9.35          2. HRVATSKI VJERONAUKETIKA HRVATSKI BIOLOGIJA GLAZBENA U.
9.55-10.40       3. NJEMAČKI LATINSKI GEOGRAFIJA BIOLOGIJA FIZIKA
11.00-11.45     4. TZK ENGLESKI MATEMATIKA LATINSKI FIZIKA
11.50-12.35     5. GEOGRAFIJA MATEMATIKA INFORMATIKA KEMIJA PSIHOLOGIJA
12.40-13.25     6. KEMIJA POVIJEST MATEMATIKA ENGLESKI JEZIK TZK
13.30-14.15     7. HRVATSKI JEZIK INFORMATIKA POVIJEST SRO

 

  3. razred                   PONEDJELJAK               UTORAK                 SRIJEDA                     ČETVRTAK                 PETAK

8.00-8.45          1. NJEMAČKI MATEMATIKA HRVATSKI HRVATSKI HRVATSKI
8.50-9.35          2. TZK TALIJANSKI GEOGRAFIJA ENGLESKI HRVATSKI
9.55-10.40       3. FIZIKA ENGLESKI MATEMATIKA KEMIJA TALIJANSKI
11.00-11.45     4. TALIJANSKI VJERONAUKETIKA LIKOVNA U. KEMIJA GLAZBENA UMJ.
11.50-12.35     5. LOGIKA POVIJEST GEOGRAFIJA BIOLOGIJA FIZIKA
12.40-13.25     6. BIOLOGIJA MATEMATIKA SOCIOLOGIJA POVIJET PSIHOLOGIJA
13.30-14.15     7. SRO SOCIOLOGIJA ENGLESKI TZK

 

  4. razred                   PONEDJELJAK              UTORAK                 SRIJEDA                    ČETVRTAK                PETAK

8.00-8.45          1. TZK NJEMAČKI POVIJEST GLAZBENA U. MATEMATIKA
8.50-9.35          2. FIZIKA POLITIKA I GOSP LIKOVNA U. TALIJANSKI NJEMAČKI
9.55-10.40       3. HRVATSKI VJERONAUKETIKA HRVATSKI ENGLESKI MATEMATIKA
11.00-11.45     4. MATEMATIKA HRVATSKI POVIJEST BIOLOGIJA TALIJANSKI
11.50-12.35     5. BIOLOGIJA HRVATSKI POVIJEST ENGLESKI TZK
12.40-13.25     6. FILOZOFIJA ENGLESKI GEOGRAFIJA KEMIJA FIZIKA
13.30-14.15     7. FILOZOFIJA GEOGRAFIJA KEMIJA SRO

 

 

Podijeli