Kalendar rada


Kalendar rada za školsku godinu 2018./2019.

  • Školska godina počinje 1. rujna 2018., a završava 31. kolovoza 2019. godine.Nastavna godina počinje 3. rujna 2018., a završava 14. lipnja 2019. godine.

    Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

    Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018. godine.

    Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019., a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2019. godine.