Državna matura


 

Upute za učenike

Državna matura u RH 2016./2017. – prezentacija

Informacije o državnoj maturi

 DAN  SAT  ISPITNA KOORDINATORICA
 Ponedjeljak     Utorak 16.00 – 16.45        10.00 – 10.45  Melita Chiole, prof.

 

Važni linkovi:

www.ncvvo.hr

www.studij.hr

www.mzos.hr

www.postani-student.hr

www.skole.hr

http://ispiti.skole.hr

http://drzavnamatura.skole.hr

http://lms.carnet

http://mojamatura.net

______________________________________________________________________________________________________

Cilj državne mature

je provjera i vrednovanje postignutih znanja i sposobnosti učenika stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.

Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisani su Pravilnikom o polaganju državne (NN 2012.).

 

Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornoga dijela.

Obvezni dio državne mature sastoji se od polaganja ispita triju predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika.

Ispite kojima učenik pristupa u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik može polagati na jednoj od dviju razina i to: A – višoj razini i B – osnovnoj razini.

Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima.

Izborni se dio državne mature sastoji od polaganja ispita izbornih predmeta koje učenik sam odabere (najviše 6 izbornih predmeta).

 

 

Odgovori na najčešća pitanja (Izgubljeni PIN, TAN)

vazna obavijest maturantima

kalkulatori-pojasnjenje

primjeri_dzepna_racunala