RASPORED DOPUNSKOG RADA


Raspored za dopunski rad 2017./2018.:

RAZRED                         NASTAVNIK NASTAVNI PREDMET VRIJEME ODRŽAVANJA NASTAVE
1.G Sertić Matematika 28. lipnja u 12.40 i od 2. do 4. srpnja  od 12.40 do 14.15 i

5. i 6. srpnja od 8.30 sati

2.G Chiole Matematika 28., 29. lipnja i 3.-5.srpnja 2018.od 9.00 do 10.30 
3.G Chiole Matematika 28., 29. lipnja i 3.-5.srpnja 2018.od 9.45 do 11.15 
3.G Krupić Geografija 28. lipnja – 4. srpnja 2018. od 8.00 do 9.30

Raspored možete preuzeti ovdje.

Komentari su zatvoreni.