Kalendar za kraj nastavne godine i dopunski rad


28.6.(četvrtak) – 8.7. 2018. – dopunski rad

 

6.7.2018. (petak) – u 11.00 sati – svečana podjela svjedodžbi u Cresu ( za učenike 1., 2. i 3. razreda   u 10.30, nakon toga se pridružuju maturantima i uz svjedodžbe četvrtog razreda za maturante podijeli će se i pohvale i nagrade za sve učenike od 1. do 4. razreda)

 

10.7.2018. (utorak)- u 10.00 sati – podjela svjedodžbi za 1., 2. i 3. razred nakon dopunskog rada

 

18.7.2018. – podjela svjedodžbi o maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature

 

Raspored dopunskog rada biti će objavljen 21. lipnja 2018. godine.