PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA DRŽAVNE MATURE


Podjela svjedodžbi o položenoj maturi i potvrde o položenim izbornim predmetima održat će se  u četvrtak, 20. srpnja 2017. godine u 11:00 sati, u školi.

Komentari su zatvoreni.