Maškare!


I ove smo se godine, već tradicionalno, pridružili karnevalskom veselju. Školom su tako šetali gangsteri, ugledni matematičari i (u)bojice koji su u školu unijeli malo promjene i puno radosti.

File 02-03-2017, 16 24 11 File 02-03-2017, 16 24 23 File 02-03-2017, 16 24 44 File 02-03-2017, 16 28 14

Podijeli