PODJELA SVJEDODŽBI


Svečana podjela svjedodžbi učenicima 4. razreda bit će u četvrtak, 7. srpnja 2016. god. u 11.00 sati u holu osnovne škole.

Podjela svjedodžbi učenicima 1., 2. i 3. razreda bit će također u četvrtak, 7. srpnja 2016. god. u 10.30 sati. Nakon podjele mlađi učenici će se pridružiti svečanosti za maturante.

Pozivamo roditelje naših maturanata kao i sve prijatelje da se pridruže svečanosti.

Podjela svjedodožbi o maturi planirana je 21. srpnja 2016. u 12.00 sati.

Podijeli